Girls Varsity Basketball · Playoff Girls Varsity vs Bowie 3-2-20